Resolució de 4 de maig de 2021, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Pompes Fúnebres de la província de Girona, per als anys 2020 - 2023

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: