Resolució de 21 d’octubre de 2021, dels Serveis Territorials Departament d’ Empresa i Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Diciembre de 2020
Versiones/revisiones: