Resolució de 5 de gener de 2011 per la qual es disposa la inscripción i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2008 i 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribución d’aigües de la província de Lleida.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Diciembre de 2010
Versiones/revisiones: