Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2014 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: