Resolució de 15 de novembre de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la Fusta de la província de Girona, per als anys 2018 - 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2018. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2018
Versiones/revisiones: