Resolució de 8 d'abril de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2015-2018 (codi de conveni núm. 08002855011994)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2015. Revisión vigente desde 15 de Mayo de 2018
Versiones/revisiones: