Resolució de 3 de setembre de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als anys 2021 i 2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2021
Versiones/revisiones: