Resolución de 6 de febrero de 2006, del Consell Insular d扙ivissa i Formentera (Illes Balears), referente a la declaración de Bien de Interés Cultural de ses Caramelles de Nadal.

Ficha:
Versiones/revisiones: