Resolució de 12 de maig de 2022, del Departament d'Empresa i Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2020-2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Febrero de 2022
Versiones/revisiones:
(1)

Import per al personal «sense» CFP i PEV (Art. 27.5). En els casos que pertoquin el CFP i el PEV (Art. 27.5) es tindran en compte per calcular l'import del CPExP.

Ver Texto
(2)

Import per al personal «sense» CFP i PEV (Art. 27.5). En els casos que pertoquin el CFP i el PEV (Art. 27.5) es tindran en compte per calcular l'import del CPExP.

Ver Texto
(3)

Import per al personal «sense» CFP i PEV (Art. 27.5). En els casos que pertoquin el CFP i el PEV (Art. 27.5) es tindran en compte per calcular l'import del CPExP.

Ver Texto
(4)

Import per al personal «sense» CFP i PEV (Art. 27.5). En els casos que pertoquin el CFP i el PEV (Art. 27.5) es tindran en compte per calcular l'import del CPExP.

Ver Texto